یه دختر تنها یه آسمون تردید به هر کسی دل بست ازش خیانت دید

блестяшкаمی گوینــــد: "دل بــــه دل" راه دارد ...!блестяшка

блестяшкаپــــس چــــرا وقتــــی ; "دلــــم" را شکستــــی блестяшка

блестяшка, "دلــــت" نشکســــت ؟!!! ...блестяшка

پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ 1:0 |- homa -|

ϰ-†нêmê§